Acordul de mediu

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-07-30 10:53:23
Ultima actualizare: 2010-08-03 13:50:38

CUVANT INAINTE

În ultimii ani România a depus eforturi sporite pentru dezvoltarea legislaţiei de mediu şi a reglementărilor care o susţin, în contextul de transpunere privind legislaţia europeană de mediu şi a procesului de integrare în structurile europene.

Pentru a definitiva procesul de transpunere, pentru a concepe şi implementa, la nivel central, regional, local, procedurile interne pentru gestionarea şi controlul legislaţiei transpuse şi pentru a întări capacitatea autorităţilor de mediu de a implementa noua legislaţie, Comisia Europeană a finanţat proiectul Phare 2000 “Asistenţă Tehnică pentru Asigurarea Conformării cu Directivele privind Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)”.

Beneficiarul acestui proiect a fost Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA). Proiectul reuneşte experţi internaţionali şi români, cu experienţă atât în legislaţia de mediu, cât şi în lucrul cu instituţiile care trebuie să implementeze această legislaţie. Obiectivele acestui proiect sunt:

• Completarea transpunerii în legislaţia română a legislaţiei Uniunii Europene (UE) cu privire la evaluarea impactului asupra mediului şi la participarea publicului;

• Elaborarea şi implementarea, la nivel central şi local, a procedurilor interne pentru gestionarea şi controlul legislaţiei transpuse;

• Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor pentru protecţia mediului, la nivel central, regional şi local, în vederea implementarii şi controlului noii legislaţii;

• Creşterea gradului de conştientizare şi înţelegere a cerinţelor Uniunii Europene privind participarea publicului în procesul de evaluarea a impactului asupra mediului. 

Broşura de faţă este parte componentă a complexului plan de comunicare şi conştientizare a publicului referitor la oportunităţile legale care i se oferă acestuia cu privire la participarea activă la procesul de evaluare a impactului asupra mediului în cazul propunerilor de realizare a unor proiecte publice sau private.

INTRODUCERE

De ce această broşură?

Scopul acestei broşuri este de a ajuta publicul să înţeleagă noile mecanisme şi importanţa procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM). Noua legislaţie oferă publicului posibilitatea de a se informa şi implica activ şi eficient în procesul de evaluare a impactului asupra mediului.

Broşura vine în sprijinul publicului, explicându-i acestuia:

• De ce trebuie să se implice/participe activ în procesul EIM;

• Care sunt avantajele/dezavantajele implicarii/participării publicului în procesul EIM ;

• Cum se poate implica/participa activ în procesul EIM;

• Când poate participa.

Cui se adresează broşura?

Broşura se adresează publicului larg, care, prin atitudinea sa şi prin observaţii pertinente, poate să contribuie în mod efectiv la decizia autorităţilor publice pentru protecţia mediului privind aprobarea realizării, din punct de vedere al protecţiei mediului, a unor proiecte/investitii publice sau private.

Cum se utilizează broşura?

Broşura este structurată de aşa natură încât să răspundă la două întrebări esenţiale, şi anume:

1. La CE poate participa publicul?

Prima parte a broşurii defineşte acest CEva ca fiind întregul proces de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

2. CUM poate participa publicul la acest CEva?

Partea a doua a broşurii prezintă oportunităţile şi metodologia de participare a publicului la procesul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.