>

 Directivă număr din 2010-11-24 14:49:00 2008/112/CE A Parlamentului Europeansi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului ?i a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE ?i 2004/42/CE ale Parlamentului European ?i ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea ?i ambalarea substan?elor ?i a amestecurilor

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.