Reglementări > Avizul de mediu

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Ghid SEA pentru planuri şi programe în domeniul transporturilor

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-08-04 15:02:53
Ultima actualizare: 2010-08-04 15:02:53

Documente ataşate

0. Introducere la ghidul de faţă

0.1 Prezentul document

Acest Ghid a fost elaborat în cadrul Proiectului PHARE 2004/016-772.03.03/02.01 "Întărirea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea în aplicare a Directivei SEA şi a Directivei de Raportare"(numit în continuare: Proiectul) Evaluarea strategică de mediu – SEA – este un termen folosit pentru a descrie procesul de evaluare a mediului pentru politici, planuri şi programe (P/P/P). Deşi pentru ca SEA să aibă o eficacitate generală este crucială includerea tuturor nivelurilor de decizie, atât Directiva CE 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor P/P asupra mediului (în continuare: Directiva SEA) cât şi HG 1076/2004, care transpune directiva în legislaţia română nu se ocupă deocamdata decât de planuri şi programe (în continuare: P/P). În cadrul aceluiaşi proiect PHARE a fost întocmit un ghid general şi ghiduri specifice de sector pentru alte trei sectoare, respectiv zone industriale, amenajarea teritoriului şi energie. Ghidul generic SEA oferă instrucţiuni generale şi nu de detaliu, care sunt flexibile şi care pot fi aplicate tuturor P/P care ar necesita aplicarea procedurii SEA din România. Ghidul generic SEA este destinat cititorilor nefamiliarizaţi cu SEA, în timp ce ghidurile SEA de sector au un caracter mai operaţional şi se axează pe probleme specifice fiecărui sector.

0.2 Abordarea întocmirii prezentului ghid

Ghidul are la bază experienţa şi buna practică internaţională identificată din consultarea literaturii de specialitate şi aşa cum este înţeleasă de către experţii internaţionali şi români în domeniul SEA şi transporturi care au contribuit la realizarea acestui ghid. Ghidul privind SEA pentru planurile şi programele din sectorul transporturi se axează mai ales pe transportul rutier. Însă au fost avute în vedere şi alte moduri de transport (căi ferate, trafic aerian) atunci când s-a considerat necesar şi util. Prezentul ghid este un document viu şi este de aşteptat ca MMDD să îl modifice în continuare în anii următori, pe baza experienţei acumulate şi a practicii de aplicare a SEA în România.

0.3 Scopul prezentului ghid

Scopul pe care şi-l propune acest ghid este acela de a veni în sprijinul factorilor implicaţi în procesul SEA pentru planuri şi programe (P/P) din domeniul transporturilor din România prin

? descrierea rolurilor ş responsabilităţlor acestora în raport cu SEA, ş

? explicarea modului în care se desfăşarăSEA pentru P/P din domeniul transporturilor.

Ghidul îş propune mai ales săsprijine autorităţle competente pentru protecţa mediului ş pe iniţatorii de planuri ş programe care ar putea fi supuse procesului SEA. Însăghidul poate fi util ş altor factori, în special experţlor atestati în domeniul SEA, profesionişilor ş ONG-urilor de mediu.

 

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.