Reglementări > Avizul de mediu

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Ghid SEA pentru planuri şi programe în domeniul energetic

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-08-04 15:07:38
Ultima actualizare: 2010-08-04 15:07:50

Documente ataşate

1. INTRODUCERE PRIVIND GHIDUL

1.1 PREZENTUL DOCUMENT

Ghidul SEA pentru sectorul energiei a fost elaborat in cadrul Proiectului PHARE 2004/016-772.03.03/02.01 "Întărirea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea in aplicare a Directivei SEA şi a Directivei de Raportare". Evaluarea strategică de mediu – SEA – este un termen folosit pentru a descrie procesul de evaluare de mediu pentru politici, planuri şi programe (P/P/P). În cadrul aceluiaşi proiect PHARE a fost întocmit un ghid general şi ghiduri specifice de sector pentru alte trei sectoare, respectiv dezvoltarea zonelor industriale, amenajarea teritoriului şi transporturi. Ghidul generic SEA oferă instrucţiuni generale şi nu de detaliu, care sunt flexibile şi care pot fi aplicate tuturor P/P care ar necesita aplicarea procedurii SEA din România. Ghidul generic SEA este destinat cititorilor nefamiliarizaţi cu SEA, în timp ce ghidurile SEA de sector au un caracter mai operaţional şi se axează pe probleme specifice fiecărui sector.

1.2 SCOPUL PREZENTULUI GHID

Prezentul Ghid a fost elaborat pentru a veni în sprijinul tuturor factorilor implicaţi sau interesaţi de evaluarea mediului pentru planuri şi programe.

- Propunatorii (titularii) P/P din sectorul energiei la nivel naţional, precum Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) şi companiile private de utilităţi care administrează infrastructura energetică la nivel naţional şi local;

- Personalul autorităţilor locale (Consilii Locale);

- Autorităţi publice pentru protecţia mediului, autorităţi de sănătate publică şi alte autorităţi implicate în procesul SEA;

- Organizaţii de interes naţional şi local, ONG şi public sau care doresc să se implice în procesul SEA.

În plus, prezentul Ghid va ajuta organizaţiile care întocmesc P/P să integreze aspectele şi cerinţele de mediu în respectivele documente. De asemenea, Ghidul va ajuta la îmbunătăţirea calităţii P/P şi va asigura includerea în P/P a tuturor informaţiilor necesare pentru efectuarea SEA pentru respectivele P/P. Ghidul conţine recomandări care au la bază buna practică şi care nu presupun obligaţii legale.

1.3 ABORDAREA ÎNTOCMIRII PREZENTULUI GHID

Ghidul generic SEA cu aspecte mai specifice şi mai legate de domeniul energiei, ţinând cont de experienţa internaţionlă şi de buna practică SEA. Este de aşteptat ca şi în România să se dezvolte în viitorul apropiat buna practică în efectuarea SEA, inclusiv în întocmirea Raportului de mediu, pentru diferite sectoare. Experienţa dobândită va putea fi utilizată de Ministerul Mediului pentru a detalia în continuare prezentul Ghid. Mai mult, după cum s-a dovedit în mai multe ţări europene, pe măsura dezvoltării în continuare a practicii în efectuarea SEA, aspectele şi cerinţele de mediu vor fi incluse într-o mai mare măsură decât în prezent în toate P/P.

1.4 STRUCTURA GHIDULUI

În general, Ghidul urmăreşte etapele şi paşii obişnuiţi ai procesului SEA şi are aproape aceeaşi structură ca şi Ghidul generic privnd SEA:

Capitolele Ghidului generic care se pretau sau puteau fie specifice sectorului energetic au fost adaptate acestui sector. Celelalte capitole, pe deplin aplicabile oricărui sector de activitate, au fost incluse în Ghidul de faţă sub forma unui scurt rezumat, făcându-se apoi trimitere la textul complet al acestora din Ghidul generic SEA. Prezentul Ghid SEA pentru sectorul energetic este prin urmare un document de sine stătător pentru cei care s-au familiarizat deja într-o oarecare măsură cu SEA. Ceilalţi vor trebui să citească prezentul ghid împreună cu Ghidul generic SEA. Asemănător, anexele la Ghidul generic SEA pot fi utilizate integral pentru efectuarea SEA în sectorul energetic. Pe baza acestei abordări, documentul de faţă are următoarea structură:

- În Secţiunea 2 este discutat sistemul de planificare din sectorul energetic.

- În Secţiunea 3 este oferită o scurtă prezentare a evaluării de mediu şi a legislaţiei relevante la nivel european şi naţional.

- În Secţiunea 4 este prezentat procesul SEA, rolul şi responsabilităţile principalilor actori, inclusiv cerinţa de a integra procesul SEA cu procesul de planificare propriu-zis.

- În Secţiunea 5 este descrisă prima etapă a SEA, respectiv încadrarea, în care se decide dacă P/P se supune sau nu SEA .

- Secţiunea 6 se ocupă de faza de definire a domeniului în care trebuie să se specifice domeniul de cuprindere al evaluării şi al raportului de mediu rezultat din aceasta.

- Secţiunea 7 se axează pe evaluarea P/P, şi defineşte paşii pe care evaluarea trebuie să îi parcurgă în mod obişnuit, recomandând metode şi abordări de evaluare.

- În Secţiunea 8 sunt prezentate îndrumări privind analiza calităţii raportului de mediu.

- În Secţiunea 9 este descris pe scurt procesul de implicare a factorilor interesaţi şi eventuala necesitate de a revizui raportul de mediu şi P/P în lumina comentariilor primite.

- În Secţiunea 10 sunt specificate cerinţele referitoare la consultarea transfrontieră şi sunt oferite recomandări pentru o abordare eficace.

- În Secţiunea 11 este descris modul în care rezultatele SEA trebuie integrate în procesul de luare a deciziei cu privire la P/P care a fost evaluat.

- Secţiunea 12 oferă un ghid de monitorizare efectivă a rezultatelor implementării unui plan sau program şi a efectelor acestuia asupra mediului.

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.