Reglementări > Avizul de mediu

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Ghid SEA pentru planuri şi programe de dezvoltare a zonelor industriale

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-08-04 15:06:14
Ultima actualizare: 2010-08-04 15:06:14

Documente ataşate

1. Introducere privind ghidul

1.1 Prezentul document

Acest Ghid a fost elaborat in cadrul Proiectului PHARE 2004/016-772.03.03/02.01 “Întărirea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea în aplicare a Directivei SEA1 şi a Directivei de Raportare”(în continuare: Proiectul) Evaluarea strategică de mediu – SEA – este un termen folosit pentru a descrie procesul de evaluare a mediului pentru politici, planuri şi programe, inclusiv PPDI. Prezentul Ghid privind sectorul industrial reprezintă Rezultatul R.1.13 al Proiectului, obţinut în cadrul Activităţii 1.5 „Întocmirea unui ghid generic SEA şi a patru ghiduri de sector care să ofere detalii practice cu privire la fazele de procedură în procesul SEA”.

1.2 Abordarea întocmirii prezentului ghid

Ghidul are la bază experienţa şi buna practică internaţională identificată în consultarea literaturii de specialitate de către experţii Proiectului. Prezentul ghid a fost elaborat în cooperare de experţii Proiectului, este un document viu şi este de aşteptat ca MMDD să îl modifice în continuare în anii următori, pe baza experienţei acumulate şi a practicii de aplicare a SEA în România. Bibliografia cu toate publicaţiile utilizate în pregătirea prezentului Ghid pentru sectorul industrial, ca şi pentru pregătirea Ghidului generic este prezentată în Anexa 11.

1.3 Scopul prezentului ghid

Ghidul conţine recomandări care au la bază buna practică şi care nu presupun obligaţii legale. Ghidul specific pentru sectorul industrial conţine indicatii privind efectuarea SEA pentru PPDI care oferă un cadru pentru dezvoltarea zonelor industriale în general. PPDI se prezintă de obicei sub forma planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului. Planurile şi programele elaborate la o scară mai mare sunt planurile şi pogramele de amenajare a teritoriului regional sau judeţean, de exemplu POR de creştere a competitivităţii economice şi planurile de urbanism municipale (PUG) precum si zonale (PUZ-uri). În Tabelul 5.2 se prezintă o tipologie a PPDI. Figura 1 prezintă procedura de planificare ierarhizată a dezvoltării industriei şi a zonelor industriale. În particular, Ghidul se referă la SEA pentru planurile şi programele referitoare la zone industriale (PPZI). Potrivit sistemului de planificare in domeniul amenajarii teritoriului şi urbanism, PPZI îmbracă de obicei forma unui plan urbanistic zonal (PUZ). Aceste PUZ-uri variază ca mărime şi caracteristici. (Ghidul de sector privind amenajarea teritoriului se referă mai în detaliu la tipurile de PUZ). Prezentul ghid de sector conţine îndrumări privind

? SEA pentru planuri de amenajare a teritoriului pentru PPDI

? SEA pentru planuri urbanistice pentru parcuri industriale ş zone industriale mai mici.

Definiţa zonelor industriale utilizatăî acest ghid este urmăoarea:  

Zonele industriale pot fi zonele destinate parcurilor industriale definite de Legea privind parcurile industriale sau zonele clustering a industriilor. Îsăo zonăindustrialăpoate conţne ş numai o

de la suprafeţe mici (1 ha) la suprafeţe de peste 100 ha. Parcurile industriale trebuie să ocupe cel puţin 10 ha. Toate zonele industriale se supun aceloraşi reglementări de resort. Scopul este de a veni în sprijinul utilizatorului prezentului ghid privind înţelegerea profilului de mediu al unui PPDI sau PPZI propus şi înţelegerea celor necesare pentru faza de evaluare din procesul SEA. Sunt oferite de asemenea sfaturi privind măsurile de compensare. La sfârşitul acestui ghid sunt oferite informaţii mai specifice despre diferite industrii şi profilul de mediu al acestora, ori de câte ori acest lucru este relevant. Dezvoltarea industrială a României şi reutilizarea amplasamentelor industriale au fost definite prin Programul Operaţional Regional pentru perioada 2007-2013. Îndeosebi, Ministerul Economiei încurajează dezvoltarea în continuare a următoarelor industrii, deoarece există interes in din partea investitorilor, iar structurile şi forţa de muncă calificată existente pot susţine aceste domenii:

- Componente electronice

- Piese auto

- Produse farmaceutice şi biotehnologie

- Produse pe bază de lemn (mobilă)

- Extracţie de materiale de construcţie şi fabricarea cimentului

Este de aşteptat ca o mare parte a dezvoltării industriale viitoare în zonele industriale din România să cuprindă aceste tipuri de industrie, conform evaluării conţinute în Programul Operaţional de Sector (POS) - Creşterea competitivităţii economice.

1.4 Contextul "industrial" al prezentului ghid

În România se constată o tot mai mare cerere de dezvoltare industrială ca urmare a recentei aderări la UE. Aceasta se traduce printr-o tot mai mare cerere de terenuri care să fie amenajate pentru industrie. La ora actuală există o mare presiune pentru dezvoltarea industrială pe terenuri verzi, foarte puţini investitori arătându-se dispuşi să reutilizeze foste platforme industriale. Sunt în curs de elaborare noi Planuri şi programe de amenajare a teritoriului care să facă loc şi să reglementeze această creştere a cererii. În Tabelul 1.1. este prezentată tipologia planurilor şi programelor industriale


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.