Deşeuri > PCB şi PCT

tipareste trimite pe mail

 Directiva 96/59 privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT)

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-08-02 14:19:17
Ultima actualizare: 2010-10-05 16:31:11

Taguri


Documente ataşate

DIRECTIVA 96/59/CE A CONSILIULUI

din 16 septembrie 1996

privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi a terfenilior policloruraţi (PCB/TPC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 130s alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat3,

(1) întrucât Directiva 76/403/CEE a Consiliului din 6 aprilie 1976 privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi a terfenilior policloruraţi4 a determinat apropierea legislaţiilor statelor membre în acest domeniu; întrucât aceste norme s-au dovedit a fi insuficiente; întrucât tehnologia de vârf a ajuns la un nivel care permite îmbunătăţirea condiţiilor de eliminare a PCB-urilor; întrucât directiva respectivă ar trebui, în consecinţă, să fie înlocuită printr-o directivă nouă;

(2) întrucât Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate periculoase5 subliniază necesitatea de a revizui periodic întreaga problematică în scopul unei interziceri treptate a PCB-urilor şi TPC-urilor;

(3) întrucât eliminarea în condiţii de siguranţă a deşeurilor care nu pot fi reciclate şi reutilizate reprezintă unul dintre obiectivele Rezoluţiei Consiliului din mai 1990 privind politica în domeniul deşeurilor6, astfel cum s-a confirmat prin cel de-al cincilea Program de acţiune pentru mediu şi dezvoltare durabilă; modul de abordare şi strategia generală care au fost aprobate de către Consiliu şi reprezentanţii guvernelor statelor membre reuniţi în Consiliu, în rezoluţia din 1 februarie 19937;

 

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.